Hoe gaan we te werk?

In het kort worden de volgende stappen doorlopen.

  • Melding en privacy.
  • Kennismaking en uitleg op locatie
  • Opstellen IPM plan
  • Uitvoering plan
  • Nazorg en preventie

Melding en privacy.

In de meeste gevallen worden we gebeld als er overdag al ratten zichtbaar zijn en situatie al uit hand gelopen is. Uit de praktijk blijkt dat er dan 's nachts nog veel meer 'rakkers' rondlopen. Wees er dus op tijd bij en bel of mail al bij twijfel om advies. We werken door heel Nederland en kunnen snel hulp verlenen.

Doorgaans helpen we klanten binnen enkele weken van de ratten af. Afhankelijk van de hoeveelheid overlast schieten we op 1 avond ongeveer 10-15 ratten.

We werken discreet en met een normale personenauto. Geen negatief signaal naar uw omgeving dus.. Ook niet op het internet. Het spreekt bij ons voor zich.

Kennismaking en uitleg op locatie

Na het eerste contact gaan we meestal op pad om met de klant de situatie door te nemen. Ter plaatse wordt het probleem aan ons voorgelegd, de locatie opgenomen en een eerste avondinventarisatie gemaakt met de warmtebeeldcamera. Meestal is dan al snel duidelijk waar de ratten vandaan komen en hoe de vast looproutes zijn.

Opstellen IPM plan

IPM staat voor Integrated Pest Management. Kortweg wil dat zeggen dat er een integrale aanpak is van de overlast. Het bestaat uit een opeenvolgende werk en handelwijze;

  • Inventarisatie
  • Bespreken beheersplan/stappenplan
  • Preventie en of bestrijden overlast 
  • Evaluatie

Uitvoering plan

Bij de bestrijding van de overlast adviseren we de klant over de te nemen maatregelen waaronder opruimen van losse goederen, schoon werken en beheersing van voer wat eventueel op de grond ligt of bereikbaar is voor de rat.

We werken doorgaans van zonsondergang tot ongeveer 01:00. De geluidsoverlast is minimaal vanwege het gebruik van een geluidsdemper op de buks.

We hebben VCA-vol. Omdat we op uw terrein werken willen we dit 100% veilig doen.

Bij de daadwerkelijke bestrijding uitroeiing van de ratten werken we met een warmtebeeldkijker van Hikmicro en kunnen in de avond of nacht de dieren haarzuiver zien. Belangrijk is dat we hierdoor een zeer goed onderscheid kunnen maken tussen muizen, ratten, egels, jonge haasjes etc.

Met de persluchtbuks van het merk FX Wildcat MK3 worden de ratten afgeschoten. Om dit weer zuiver te doen is op de buks een nachtzichtkijker van ATN met een ballistische calculator (soort rekencomputer) en een infrarood lamp gemonteerd. Zodoende kan het dier, in de avond en nacht, haarscherp in beeld worden gebracht. We schieten alleen in de kop zodat het dier onmiddellijk dood is. We kunnen op een afstand van 5 meter tot ongeveer 30 meter altijd raakschieten 'op een euro'. Alleen door gebruik making van een zogenaamde vierbeens schietstok is dit mogelijk. We ruimen de gedode ratten meteen op en maken van het resultaat (tableau) een foto voor de klant.

Deze methode is zeer effectief en is zinnig als klemmen en vallen niet meer afdoende zijn.

Nazorg en preventie

Na het actief bestrijden van de ratten bespreken we de actie met de klant. We adviseren op maat; per situatie is verschillend. Door naleving hiervan kan een nieuwe overlast worden voorkomen.

Uiteraard is het van belang een relatie op te bouwen met de klant om zo ook op de lang termijn de situatie onder controle te houden.